TEL:
Docker启动,重启,关闭命令
| 发布时间: 2018-12-02 13:15:22 | 1339 次浏览
docker启动命令,docker重启命令,docker关闭命令

启动        systemctl start docker

守护进程重启   sudo systemctl daemon-reload

重启docker服务   systemctl restart  docker

重启docker服务  sudo service docker restart

关闭docker   service docker stop   

关闭docker  systemctl stop docker

上一篇: CentOS Docker 安装
下一篇: Centos7上安装docker